Friday, August 4, 2017

आसू नि हसू

अनघा आणि तुषार हे दोघे एकाच कंपनीत काम करत होते ...
अनघाला तुषारपेक्षा थोडा जास्त अनुभव होता त्यामुळे साहजिकच ऑफिसमध्ये तिच्या शब्दाला मान होता .. काही काम असले की तुषारला अनघाकडेच जायला लागायचे खरे तर त्याला अनघा आवडत होती , पण कामासाठी तिच्याकडे जायचे म्हणले की त्याचा मेन्स इगो आडवा यायचा ....
तिच्यासोबत लंच ब्रेक किंवा कॉफी घेता यावी यासाठी त्याची धडपड चालू असायची .
अनघाला हे सगळे कळत होते ,पण त्याच्या साठी म्हणून ती तिच्या कामात कोणतीही तडजोड करायला तयार नव्हती , तिला वाटायचे इथपर्यंत पोहचण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत आणि कदाचित थोडे दिवसांत तिला ऑनसाईट जायला मिळणार होते ... तिच्या दृष्टीने प्रेम ते करायला पूर्ण आयुष्य तर आहेच ... आता तिला फक्त स्वतः कडे लक्ष द्यायचे होते ..
एकीकडे तिलाही तुषार सोबत वेळ घालवायला खूप आवडे . त्याची बोलण्याची ढब , प्रत्येक वाक्यानंतर है ना म्हणण्याची सवय .. त्याच्या छोट्या छोट्या गोष्टीकडे तिचे लक्ष असे .. ती इतकी सफाईने त्याच्याकडे पहायची की हे त्यालाही लक्षात येणार नाही ..
दोघे एकमेकांना आवडायचे पण नेहमीच आडवा यायचा तो इगो त्यामुळे एकमेकांना अजूनही त्यांनी आपल्या मनातले सांगितले नव्हते .
अशातच एक दिवस अनघाला सहा महिन्यांसाठी परदेशी जावं लागणार होते असे कळाले .... अनघा खूप खुष होती पण मनात एक चलबिचल होती तिला थोडेफार समजत होते की असे का होत आहे .. कदाचित तुषारपासून दूर जाणार म्हणून !!!!
तिला तयारीसाठी फक्त एक आठवडा मिळाला होता ,त्यातच तिला सगळे काम मार्गी लावून आणि तिची तयारी करायची होती ... या सगळ्यात तुषार सोबत बोलायला वेळ मिळत नव्हता..
इकडे तुषारची अवस्था फार काही वेगळी नाही त्यालाही कळत नव्हते की अनघासोबत कसे बोलायचे ...
या सगळ्यात तिच्या जाण्याचा दिवस आला ... अनघा निघून गेली ... तुषारला ऑफिसला यायलाही नको वाटायचे ...
अनघा तिकडे जाऊन सेट झाली .. थोडे दिवसांनी तिने तुषारला मेल केला , तिकडे ती कशी आहे , तिचे फ्रेंड सगळे लिहिले होते तसा मेल खूप मोठा होता .. आणि ती तिकडे मजा मस्ती करत आहे हे वाचून तो जरा दुखावला ... इकडे त्याचा एकही दिवस तिच्या आठवणी शिवाय जात नव्हता... आणि ती!!!!!!
तो मेल अर्धाच सोडुन तो उठला .....
पण तिने त्यातच लिहिले होते की ती त्याला किती मिस करते तो जर तिथे असता तर त्यांना काय काय केले असते ....
पण त्याने मेल अर्धा सोडला होता .......
तिला काहीतरी रिप्लाय द्यायचा म्हणून तुटक रिप्लाय दिला ....
त्याचे आलेले उत्तर पाहुन अनघाला वाटले खरेच याला माझ्याबद्दल कधीच काही वाटत नव्हते का?
आता बोलणे होत होते पण फक्त कामापुरते ... दोघेही आपआपल्या वाटेने पुढे जात होते ..
आणि अनघाचा तो मेल हळू हळू खाली जात होता ...
सहा महिन्यानंतर अनघाचे तिकडे राहणे अजून वाढले ..
तुषारचे प्रमोशन झाले आणि तो दुसऱ्या प्रोजेक्टला गेला ... अनघा जिथे होती तिथेच तो जवळपास गेला होता ... अनघाला सांगावे भेटावे असे बरेच वेळा वाटले पण परत पण आडवा आला .....
एक दिवस असेच मेल क्लिअर करत असताना अनघाचा तो मेल त्याला दिसला ... आता ती तर नाहीच म्हणून तो मेल डिलीट करणार होता पण एकदा वाचावा म्हणून त्याने उघडला ...
जसा जसा तो वाचत जात होता तसे त्याचे ठोके वाढत होते ...
आणि शेवटी त्यात तिने लिहिलेच होते , इकडे आले आहे पण खरेच तिकडे तुझ्या सोबतची मजा काही वेगळीच होती ... इथे खुपजण आहेत पण तू नाही आहेस !!!
हे वाक्य वाचल्यावर तुषार उडालाच .... त्याला आठवले आपण किती मूर्खपणाने आणि उद्धट रिप्लाय दिला होता !!!
आता काय करावे ?? किती दिवसात तिच्याशी काही बोलणे नाही ... कसे भेटायचे तिला .. आणि भेटले तर ती बोलेल का ? आपले काही ऐकून घेईल का असे एक ना दोन किती तरी प्रश्न त्याला एकावेळी पडत होते ...
शेवटी त्याने आधीच्या प्रोजेक्टमधील मित्रांची मदत घ्यायची ठरवले आणि त्याने एकाला फोन केला ... तर त्यानेच सांगितले की अनघा तुझ्या बद्दल विचारत होती ..
त्याने त्याला अगदी नीट तिचे ऑफिस , तिच्या जाण्या येण्याची वेळ सगळे विचारून घेतले , तिथे ती कुणा बरोबर राहते .. तिची मैत्रीण किंवा ऑफिस मधले कुणी असेल तर त्याचा नंबर सगळे घेऊन ठेवले ...
खरेतर त्याला माहिती होते की अनघा इतक्या सहज मानणार नाही म्हणूनच त्याला सगळे प्रयत्न करावे लागणार होते ...
उद्या सोमवार होता त्यामुळे आता वीकएंडशिवाय तिला भेटता येणार नव्हते .. त्याच्याकडे तिच्या रूममेटचा नंबर होता , त्याने तिला कॉल करून सगळे सांगितले अगदी स्वतःचा गाढवपणासुद्धा !!!
तिलाही माहिती होते तुषारबद्दल , अनघा तिच्याजवळ बऱ्याचदा बोलत असे , त्यामुळे अनघाच्या मनात अजूनही तुषारबद्दल फीलिंग आहेत हे तिला माहिती होते .. त्यामुळे ती तयार झाली ...
सोमवारी अनघा जेव्हा ऑफिस साठी बाहेर पडत होती तेव्हा बाहेर दारात मोठा पुष्पगुच्छ तिच्या नावाने ठेवला होता ...पण देणाऱ्याचे नावच नाही....
तो आता ठेवून ती ऑफिसला आली तर तिथे तिच्या डेस्कवर गुलाबाचे फुल ... तिने तिच्या कलीगना विचारले पण कुणालाच काही माहिती नाही ...
संध्याकाळी घरी गेली तर परत तिच्यासाठी ग्रीटिंग कार्ड सॉरीचे !!! तिने तिच्या रूममेटला विचारले तर तिलाही काही माहिती नाही ...
दुसऱ्या दिवशी पण सेम तेच ... आणि त्यात आज बदल म्हणजे तिच्या आवडीचे आईस्क्रीम होते ...
तिसरा दिवस तसाच ... आज वेगळे म्हणजे तिच्या आवडीचे चॉकलेट ... तिला समजत नव्हते हे सगळे कोण करत आहे ते ? कदाचित तुषार ???? पण तो इथे कुठे आहे हे सगळे करायला ???आणी आता का करत आहे ?
आजचा दिवस पण सारखाच पण आज तिच्या आवडीचा टेडी , चॉकलेट आणि सोबत मिस यु चे कार्ड ....
या सगळ्यामुळे अनघाला ती कुणासाठी खुप स्पेशल आहे हे कळत होते पण तो कोण ? उद्या तर शुक्रवार काय असेल या विचारात तिला रात्री खूप उशीरा झोप लागली ...
पण सकाळी उठली तर बाहेर काहीच नाही ऑफिसमध्ये पण खास असे काहीच नाहीं ...
तिचे कामात लक्ष लागेना रोज तर काही खास होते पण आज काहीच कसे नाही या विचाराने ती अस्वस्थ होत होती ... पूर्ण दिवस गेला 4 ला ती कॉफी आणण्यासाठी गेली आणि परत डेस्कवर आली तर ...एक कार्ड होते त्यात एका हॉटेलचे नाव आणि तिथे 8 ला पोहचायला सांगितले होते ....
अनघा जरा काळजीत घरी आली तर तिच्या मैत्रिणीने विचारले काय झाले ... अनघाला असे अनोळखी माणसाला भेटायला जायचे नव्हते ... कसा असेल कोण असेल तो कितीतरी प्रश्न तिला पडत होते ...
पण मैत्रीण म्हणाली एकदा जाऊन तर बघ कोण आहे ते ... कदाचित तुझ्या ओळखीचे कुणी असेल आणि तुझी मजा करत असेल .....
अनघाला तिने बरेच समजावलं तेव्हा ती हो म्हणाली ...
इकडे तुषार हाल्फ डे सुट्टी घेऊन केव्हाच निघाला होता ... मनात फक्त फक्त एकच भीती होती अनघा काय म्हणेल ...आता माती खाल्ली आहे तर निस्तरावी तर लागेल ना !!!
अनघा हॉटेल मध्ये आली तर वेटरने तिला तिच्यासाठी बुक केलेल्या टेबलवर बसवले .. तिला हे समजेना याला कसे कळले की हे टेबल माझ्यासाठी बुक केलं आहे ते ? इथे तर सगळे प्रश्नच होते आज त्याची उत्तरे मिळणार होती ...
कँडल लाईट डिनर ....
इतक्यात तो तिच्या समोर आला .... त्याला बघून तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव झरझर बदलू लागले आधी राग, आश्चर्य , प्रेम ... प्रश्न चिन्ह सगळेच .... आणि यावेळी हे सगळे तुषार वाचू शकत होता .....
त्याने तिचा हात धरून शांतपणे तिला खाली बसवले ...
तर तिचे प्रश्न चालूच ... तू इथे कसा काय ? म्हणजे हे सगळे तू केले ?का ? त्यावेळी तर ......
मध्येच त्याने तिला शांत केले आणि सांगितले की तो इथे कसा ते .. . आणि त्याच्या कडून झालेली चूक तो अगदी सगळे शांतपणे सांगत होता .... पण ती अजून चिडली होती ... त्याच्यामुळे कितीतरी मनस्ताप तिला सहन करावा लागला होता ...
ती रडत होती मधेच हसत होती ... यातच त्याला कळत होते तिच्या मनात काय आहे ते ....
तो तिच्या जवळ जाऊन बसला ... आणि तिला म्हणाला कि ,, हे बघ मी कसा आहे ते तर तुला माहीत आहेच ... आता झाला आहे माझ्याकडून गाढवपणा तर माफ नाही का करणार का या गाढवला!!!! बाई ग मागच्या एका आठवड्यात तुला मनावण्यासाठी किती काय पापड लाटले ते माझे मलाच माहिती !!!! मान जा ना ... तुझे तो पता है मैं कैसा हू " है ना" ?????? असे म्हणत त्याने तिला डोळा मारला !!!!
है ना सेम त्याच स्टाइलमध्ये ... असे ती म्हणाली आणि तिने जीभ चावली ... तसा तो म्हणाला माहीत आहे मला तूला माझी ही स्टाइल आवडते ते है ना!!!!
तीही है ना म्हणत त्याच्या जवळ गेली आणि त्याच्या आवडीचे घड्याळ त्याच्या हातात घातले ... तो शॉकच तुला कसे कळले की तो मी आहे ते !!!!
ती का तू हे इतके सगळे करू शकतो तर मी का नाही ??
हम भी किसींसे कमी नही है ना!!! आणि हसत त्याच्या कुशीत गेली ....

आसू नि हसू 

No comments:

Post a Comment